top of page

איך זה עובד? תהליך ושלבים

שלב 1: בחירת בדיקה מהקטלוג - לשימושכם קטלוג מצומצם של בדיקות נבחרות, וכן הקטלוג המלא באתר מאיו קליניק.

שלב 2: יש למלא את טופס ההזמנה ולצרף הפניית רופא (אם קיימת), המפרטת הצורך הרפואי ושם הבדיקה.

  • חשוב לדייק בפרטים האישיים של המטופל

  • חשוב לדייק בשם וקוד ההזמנה כפי שמופעים בקטלוג


שלב 3: תוך שלושה ימי עסקים משליחת טופס ההזמנה, תקבל הפניה מסודרת לביצוע הבדיקה כולל עלויות ומידע נוסף אודות הבדיקה

שלב 4: יש להשיב את מסמך ההפניה חתום במייל ואנו נתקשר אליכם לקביעת תור.

שלב 5: לאחר לקיחת הדגימה באיכילוב היא תישלח למעבדות מאיו קליניק, ותוצאותיה יתקבלו במרכז לבדיקות מיוחדות באיכילוב.

שלב 6: תוצאות הבדיקה ישלחו לפרטי הקשר כפי שמולאו בטופס הבקשה.       

bottom of page