top of page

מחלות זיהומיות

אבחון אנטיגן היסטופלסמה בשתן

מחלת ההיסטופלסמוזיס נגרמת על ידי פטרייה בשם היסטופלסמה קפסולטום (Histoplasma capsulatum). המחלה משפיעה בעיקר על הריאות ולעיתים גם על איברים אחרים. במקרה זה קרויה המחלה היסטופלסמוזיס מפושטת, שיכולה להפוך לקטלנית בהיעדר טיפול. היסטופלסמוזיס נפוצה בחולים מדוכאי חיסון. 

בדיקות/אנליטים כלולים:

Histoplasma Ag, Urine

קישור לבדיקה באתר Mayo

UHIST - Histoplasma Antigen, Random, Urine

איתור נוגדנים כנגד היסטופלסמה בנוזל שדרה

מחלת ההיסטופלסמוזיס נגרמת על ידי פטרייה בשם היסטופלסמה קפסולטום (Histoplasma capsulatum). המחלה משפיעה בעיקר על הריאות ולעיתים גם על איברים אחרים. במקרה זה היא קרויה המחלה היסטופלסמוזיס מפושטת, שיכולה להפוך לקטלנית בהיעדר טיפול. היסטופלסמוזיס נפוצה בחולים מדוכאי חיסון.
המצאות נוגדנים בנוזל השדרה יכולה להעיד על דלקת קרום המוח מסוג Histoplasma meningitis

בדיקות/אנליטים כלולים:

Histoplasma Ab, CSF

קישור לבדיקה באתר Mayo

CHIST - Histoplasma Antibody, Spinal Fluid

אבחון דלקת קרום המוח מסוג Histoplasma meningitis

מחלת ההיסטופלסמוזיס נגרמת על ידי פטרייה בשם היסטופלסמה קפסולטום (Histoplasma capsulatum).
בלסטומיקוזיס היא מחלה הנגרמת על ידי הפטרייה הדימורפית האנדמית במרכז ארצות הברית, Blastomyces dermatitidis.
המצאות נוגדנים בנוזל השדרה כנגד שתי פטריות אלו יכולים להעיד על דלקת קרום המוח על רקע זיהום פטרייתי.

בדיקות/אנליטים כלולים:

1. Histoplasma Ab, CSF
2. Blastomyces Ab Immunodiffusion, CSF

 

קישור לבדיקה באתר Mayo

HICBL - Histoplasma/Blastomyces Panel, Spinal Fluid

אבחון מולקולרי של Histoplasma ו- Blastomyces

מחלת ההיסטופלסמוזיס נגרמת על ידי פטרייה בשם היסטופלסמה קפסולטום (Histoplasma capsulatum).
בלסטומיקוזיס היא מחלה הנגרמת על ידי הפטרייה הדימורפית האנדמית במרכז ארצות הברית, Blastomyces dermatitidis.
ניתן לבדוק המצאות חומר גנטי של פטריות אלו בסוגים שונים של רקמות ונוזלי גוף, בניהם נוזל שדרה, מח עצם, שטיפה ברונכואלוואולרית, כיח, ביופסית רקמה או עצם.

בדיקות/אנליטים כלולים:

Histoplasma/Blastomyces PCR

קישור לבדיקה באתר Mayo

HBRP - Histoplasma capsulatum/Blastomyces species, Molecular Detection, PCR, Varies

מדידה כמותית של נוגדנים כנגד Blastomyces בדם

בלסטומיקוזיס היא מחלה הנגרמת על ידי פטרייה דימורפית אנדמית במרכז ארצות הברית, Blastomyces dermatitidis. המחלה כוללת סימפטומים לא ספציפיים כגון חום, שיעול, הזעות לילה, אובדן משקל, עייפות ועוד.

בדיקות/אנליטים כלולים:

Blastomyces Ab

קישור לבדיקה באתר Mayo

BLAST - Blastomyces Antibody, Enzyme Immunoassay, Serum

זיהוי נוגדנים כנגד coccidioidomycosis בנוזל שדרה

קוקסידיואימיקוזיס היא מחלה הנגרמת מהפטריה Coccidioides immitis/posadasii הנמצאת בדרום מערב ארה"ב, מרכז אמריקה ודרום אמריקה. לרוב המחלה מתבטאת בזיהום ריאתי אך יכולה להתבטא גם באיברים אחרים ואף לגרום לדלקת קרום המוח.

בדיקות/אנליטים כלולים:

Coccidioides Ab, CompF/ImmDiff, CSF

קישור לבדיקה באתר Mayo

CCOC - Coccidioides Antibody, Complement Fixation and Immunodiffusion, Spinal Fluid

זיהוי נוגדנים כנגד coccidioidomycosis בדם

קוקסידיואימיקוזיס היא מחלה הנגרמת מהפטריה Coccidioides immitis/posadasii הנמצאת בדרום מערב ארה"ב, מרכז אמריקה ודרום אמריקה. לרוב המחלה מתבטאת בזיהום ריאתי אך יכולה להתבטא גם באיברים אחרים ואף לגרום לדלקת קרום המוח.

בדיקות/אנליטים כלולים:

Coccidioides Ab, CompF/ImmDiff, Serum

קישור לבדיקה באתר Mayo

SCOC - Coccidioides Antibody, Complement Fixation and Immunodiffusion, Serum

זיהוי מולקולרי של coccidioidomycosis 

קוקסידיואימיקוזיס היא מחלה הנגרמת מהפטריה Coccidioides immitis/posadasii הנמצאת בדרום מערב ארה"ב, מרכז אמריקה ודרום אמריקה. לרוב המחלה מתבטאת בזיהום ריאתי אך יכולה להתבטא גם באיברים אחרים ואף לגרום לדלקת קרום המוח. ניתן לבדוק את המצאות החומר גנטי של פטריה זו בסוגים שונים של רקמות ונוזלי גוף, בניהם נוזל שדרה, מח עצם, שטיפה ברונכואלוואולרית, כיח, ביופסית רקמה או עצם.

בדיקות/אנליטים כלולים:

Coccidioides PCR

קישור לבדיקה באתר Mayo

CIMRP - Coccidioides immitis/posadasii, Molecular Detection, PCR, Varies

גילוי (1, 3) Beta-D-Glucan בדם

האנטיגן (1,3)-beta-D-gluca מופרש לדם על ידי מספר פטריות פולשניות בניהן מינים של קנדידה, אספרגילוס, פוסריום ו- Pneumocystis jirovecii.

בדיקות/אנליטים כלולים:

(1, 3) Beta-D-Glucan (Fungitell)

קישור לבדיקה באתר Mayo

SFUNG - 1,3-Beta-D-Glucan (Fungitell), Serum

פאנל נוגדנים כנגד פנאומוקוק בדם

פנאומוקוק הוא חיידק נפוץ של מערכת הנשימה. יש כ-90 זנים, מרביתם גורמים למחלות, אבל כעשרה מהם גורמים ליותר ממחצית מקרי התחלואה בעולם. הסיבוכים העיקריים של החיידק הם דלקת ריאות חריפה, דלקת קרום המוח ואלח דם.

בדיקות/אנליטים כלולים:

Pneumo Ab Type 1, 3, 4, 8, 9 (9N), 12 (12F), 14, 19 (19F), 23 (23F), 26 (6B), 51 (7F), 56 (18C)

קישור לבדיקה באתר Mayo

FPNAP - Pneumococcal Antibody Panel (12 Serotype)

bottom of page