top of page

עיניים

פאנל רתינופתיה אוטואימונית

רתינופתיה אוטואימונית היא מחלת חיסון עצמי נדירה בה נודגנים עצמיים תוקפים את הרשתית ויכולים לגרום לאובדן הראייה. 

בדיקות/אנליטים כלולים:

Autoimmune Retinopathy Panel (ARP)
 

קישור לבדיקה באתר Mayo

FARP - Autoimmune Retinopathy Panel by Immunoblot (ARP)

פאנל רתינופתיה על רקע מחלות סרטן

רתינופתיה על רקע סרטן היא מחלה פאראנאופלסטית בה נוגדנים שנוצרים כנגד תאים סרטניים, עלולים להיות מכוונים כנגד קולטני האור ברשתית ולגרום לאובדן ראייה.

בדיקות/אנליטים כלולים:

Cancer Assoc. Retinopathy (CARP)
 

קישור לבדיקה באתר Mayo

FCARP - Cancer-Associated Retinopathy Panel (CARP) by Immunoblot and IHC

פאנל רתינופתיה על רקע מלנומה

רתינופתיה על רקע מלנומה היא מחלה פאראנאופלסטית בה נוגדנים שנוצרים כנגד סרטן העור מלנומה מכוונים כנגד תאי רשתית דו קוטביים וגורמים לאובדן ראייה.

בדיקות/אנליטים כלולים:

Melanoma Assoc. Retinopathy (MARP)

קישור לבדיקה באתר Mayo

FMARP - Melanoma Associated Retinopathy MAR Panel by Immunoblot and IHC

bottom of page