top of page

ראומטולוגיה

מדידה כמותית של IL-10 בדם

אינטרלאוקין 10 (IL-10) הוא ציטוקין אנטי דלקתי. חסר גנטי של IL-10, או חסר גנטי בקולטן ל-IL-10 יכולים להוביל לזיהומים חוזרים מסוגים שונים ולמחלת מעי דלקתית.

בדיקות/אנליטים כלולים:

IL-10
 

קישור לבדיקה באתר Mayo

FIL1S - Interleukin-10 (IL-10) Serum

מדידה כמותית של הקולטן ל-IL-2 בדם

הקולטן לאינטרלאוקין 2 מתבטא על גבי סוגים שונים של תאי דם לבנים המגיבים לקישור אינטרלאוקין 2 (IL-2) לקולטן. בכך מהווה קולטן זה תפקיד חשוב התפקוד מערכת החיסון.

בדיקות/אנליטים כלולים:

IL 2 Receptor, Soluble

קישור לבדיקה באתר Mayo

FIL2S - Interleukin 2 Receptor, Soluble

מדידה כמותית של IL-5 בדם

אינטרלאוקין 5 (IL-5) מתבטא בלימפוציטים מסוג Th (CD4) ובתאי מסט (mast) פעילים. IL-5 פועל על תאי דם לבנים מסוג אאוזנופילים ומשתתף בתהליכי התרבות, חלוקה והתמיינות בתאים אלו. בכך, משתתף IL-5 בפעילות מערכת החיסון כנגד טפילים. עליה ב-IL-5 עלולה להביא למחלות אטופיות כגון אורטיקריה, אסתמה ואלרגיות לתרופות. ניתן לראות עליה ברמת האאוזונופילים גם בחלק מהמחלות בהם יש חסרים חיסוניים ראשוניים, לאוקמיה ולימפומה.

בדיקות/אנליטים כלולים:

Interleukin 5

קישור לבדיקה באתר Mayo

IL5P - Interleukin 5, Plasma

מדידה כמותית של מרכיב משלים C1q בדם

חלבוני המשלים (complement) הם רכיבים במערכת החיסון הטבעית (innate). המסלול הקלאסי של מערכת המשלים מורכב מהפעלת סדרה של חלבונים שמביאים יחד ליצירה של קופלקס התקפי ממיס (lytic) הפוגע במבברנת תאי הפתוגן.
הרְכִיב הראשון של המשלים הוא C1 שמורכב משלוש תת-יחידות המסומנות כ-C1r; C1q ו-C1s. הרכיב C1q מזהה ונקשר לנוגדן הקשור לפתוגן ומאתחל את הפעלת המשלים. חסר מולד של רכיבי משלים מוקדמים (C1 עד C4) עלול לגרום לאובדן היכולת לגייס נויטרופילים או לייצר מתקפה ליטית על ממברנת תאים פתוגנים. למטופלים במקרים כאלו תהיה רגישות לזיהומים או מחלות אוטואימונית

בדיקות/אנליטים כלולים:Interleukin 5
Complement C1q

 

קישור לבדיקה באתר Mayo

C1Q - Complement C1q, Serum

פעילות מרכיב משלים C1q בדם

חלבוני המשלים (complement) הם רכיבים במערכת החיסון הטבעית (innate). המסלול הקלאסי של מערכת המשלים מורכב מהפעלת סדרה של חלבונים שמביאים יחד ליצירה של קופלקס התקפי ממיס (lytic) הפוגע במבברנת תאי הפתוגן.
הרְכִיב הראשון של המשלים הוא C1 שמורכב משלוש תת-יחידות המסומנות כ-C1r; C1q ו-C1s. הרכיב C1q מזהה ונקשר לנוגדן הקשור לפתוגן ומאתחל את הפעלת המשלים. חסר מולד של רכיבי משלים מוקדמים (C1 עד C4) עלול לגרום לאובדן היכולת לגייס נויטרופילים או לייצר מתקפה ליטית על ממברנת תאים פתוגנים. מטופלים במקרים כאלו תהיה רגישות לזיהומים או מחלות אוטואימונית.

בדיקות/אנליטים כלולים:

C1Q Complement, Functional

קישור לבדיקה באתר Mayo

C1QFX - C1q Complement, Functional, Serum

פעילות מרכיב משלים C2 בדם

חלבוני המשלים (complement) הם רכיבים במערכת החיסון הטבעית (innate). מערכת המשלים מורכבת מהפעלת סדרה של חלבונים שמביאים יחד ליצירה של קופלקס התקפי ממיס (lytic) הפוגע במבברנת תאי הפתוגן. חסר מולד של רכיבי משלים מוקדמים (C1 עד C4) עלול לגרום לאובדן היכולת לגייס נויטרופילים או לייצר מתקפה ליטית על ממברנת תאים פתוגנים. מטופלים במקרים כאלו תהיה רגישות לזיהומים או מחלות אוטואימונית.
חסר ספציפי של C2 יכול בעיקר להתבטא במחלת הזאבת, דרמטומיוזיטיס,

בדיקות/אנליטים כלולים:

קישור לבדיקה באתר Mayo

C2FXN - C2 Complement, Functional, Serum

פעילות מרכיב משלים C2 בדם עם בדיקות המשך C3 ו-C4

חלבוני המשלים (complement) הם רכיבים במערכת החיסון הטבעית (innate). מערכת המשלים מורכבת מהפעלת סדרה של חלבונים שמביאים יחד ליצירה של קופלקס התקפי ממיס (lytic) הפוגע במבברנת תאי הפתוגן. חסר מולד של רכיבי משלים מוקדמים (C1 עד C4) עלול לגרום לאובדן היכולת לגייס נויטרופילים או לייצר מתקפה ליטית על ממברנת תאים פתוגנים. מטופלים במקרים כאלו תהיה רגישות לזיהומים או מחלות אוטואימונית. חסר ספציפי של C2 יכול בעיקר להתבטא במחלת הזאבת, דרמטומיוזיטיס, 

בדיקות/אנליטים כלולים:

C2 Complement,Functional

בדיקות המשך אפשריות (Reflex):

1. Complement C3
2. Complement C

קישור לבדיקה באתר Mayo

C2 - C2 Complement, Functional, with Reflex, Serum

מדידה כמותית של מרכיב משלים C5 בדם

חלבוני המשלים (complement) הם רכיבים במערכת החיסון הטבעית (innate). מערכת המשלים מורכבת מהפעלת סדרה של חלבונים שמביאים יחד ליצירה של קופלקס התקפי ממיס (lytic) הפוגע במבברנת תאי הפתוגן. חסר מולד של מרכיב C5 הינו נדיר ויכול לגרום לזיהומים חוזרים של חיידקי ניסריה.

בדיקות/אנליטים כלולים:

C5 Complement

קישור לבדיקה באתר Mayo

C5AG - C5 Complement, Antigen, Serum

פעילות מרכיב משלים C6 בדם

חלבוני המשלים (complement) הם רכיבים במערכת החיסון הטבעית (innate). מערכת המשלים מורכבת מהפעלת סדרה של חלבונים שמביאים יחד ליצירה של קופלקס התקפי ממיס (lytic) הפוגע במבברנת תאי הפתוגן.
חסר מולד של רכיבי משלים מאוחרים (C5 עד C9) פוגע ביכולת הייצור של קומפלקס חלבוני MAC המאפשרים הרס ליטי של ממברנת תאים פתוגנים.
חוסר של C9 מתבטא בזיהומים חוזרים של חיידקי ניסריה

בדיקות/אנליטים כלולים:

C6 Complement, Functional

קישור לבדיקה באתר Mayo

C6FX - C6 Complement, Functional, Serum

פעילות מרכיב משלים C7 בדם

חלבוני המשלים (complement) הם רכיבים במערכת החיסון הטבעית (innate). מערכת המשלים מורכבת מהפעלת סדרה של חלבונים שמביאים יחד ליצירה של קופלקס התקפי ממיס (lytic) הפוגע במבברנת תאי הפתוגן.
חסר מולד של רכיבי משלים מאוחרים (C5 עד C9) פוגע ביכולת הייצור של קומפלקס חלבוני MAC המאפשרים הרס ליטי של ממברנת תאים פתוגנים.
חוסר של C7 מתבטא בזיהומים חוזרים של חיידקי ניסריה, ובמחלות חיסון עצמי כגון מחלת הזאבת, דלקת מפרקים שגרונית וסקלרודרמה.

 

בדיקות/אנליטים כלולים:

C7 Complement, Functional

קישור לבדיקה באתר Mayo

C7FX - C7 Complement, Functional, SerumSerum

פעילות מרכיב משלים C8 בדם

חלבוני המשלים (complement) הם רכיבים במערכת החיסון הטבעית (innate). מערכת המשלים מורכבת מהפעלת סדרה של חלבונים שמביאים יחד ליצירה של קופלקס התקפי ממיס (lytic) הפוגע במבברנת תאי הפתוגן.
חסר מולד של רכיבי משלים מאוחרים (C5 עד C9) פוגע ביכולת הייצור של קומפלקס חלבוני MAC המאפשרים הרס ליטי של ממברנת תאים פתוגנים.
חוסר של C8 מתבטא בזיהומים חוזרים של חיידקי ניסריה.

בדיקות/אנליטים כלולים:

C8 Complement, Functiona

קישור לבדיקה באתר Mayo

C8FX - C8 Complement, Functional, Serum

פעילות מרכיב משלים C9 בדם

חלבוני המשלים (complement) הם רכיבים במערכת החיסון הטבעית (innate). המסלול הקלאסי של מערכת המשלים מורכב מהפעלת סדרה של חלבונים שמביאים יחד ליצירה של קופלקס התקפי ממיס (lytic) הפוגע במבברנת תאי הפתוגן.
הרְכִיב הראשון של המשלים הוא C1 שמורכב משלוש תת-יחידות המסומנות כ-C1r; C1q ו-C1s. הרכיב C1q מזהה ונקשר לנוגדן הקשור לפתוגן ומאתחל את הפעלת המשלים. חסר מולד של C9 גורם לייצור חלקי של קומפלקס חלבוני MAC המאפשרים הרס ליטי של ממברנת תאים פתוגנים.
חוסר של C9 יכול להיות א-סימפטומטי אך גם יכול להתבטא בזיהומים חוזרים של חיידקי ניסריה.

בדיקות/אנליטים כלולים:

C9 Complement,Functional

קישור לבדיקה באתר Mayo

C9FX - C9 Complement, Functional, Serum

bottom of page